Om Nad+ AEON


Lev et lenger og sunnere liv.                                       

AEON™ er verdens beste anti-aldringstilskudd, og det eneste som inneholder et komplett spekter av 11-komponentkompleks. Hver dose består av to avlange kapsler som er lett å svelge. 

Disse komponente kan hjelpe med å bremse aldrende hud, kropp og hjerne.Forbedre søvn og svetteproblemer, samt gi mer energi. Se mer info under.

 Inneholder:

  • Nicotinamide DUO™ (as 400mg Mono + 100mg Riboside *)
  • Quercetin (from Sophora japonica)- 250mg
  • Trans-Resveratrol (from Polygonum cuspidatum) - 150mg
  • L-Theanine - 100mg
  • Fisetin (from Rhus succedanea stem)- 100mg
  • Astragalus (from Astragalus membranaceus) - 100mg
  • TMG (as Betaine Anhyrous) - 85mg
  • Spermidine (as Spermidine Trihydrochloide)- 10mg
  • Piperine (from Piper Nigrum) - 10mg
  • Epigallocatechin gallate (from Camellia sinesis) - 100mg    

*Eri tvil om du kan bruke det, så anbefaler vi alltid å ta kontakt med din fastlege ved å vise til innholdsfortegnelse. Dette kan som oftest gjøres via helsenorge.no eller ved å sette opp time.

*Denne produktsammensetningen holdes oppdatert med den nyeste forskningen på lang levetid, så formelen/ingrediensene kan endres noe uten varsel. 

Kjøp HER. 


Dette tilskuddet har vi brukt lang tid på å produsere for å få så mange egenskaper til en god pris. Stabiliserer blodsukker og blodtrykk, 
Hjelper muskelbygging, bedre restitusjon, gir mer energi også til de med fatigue, anti-aging, styrke, opprettholdelse av muskler, bedre hukommelse og hjernekapasitet, betennelsesdempende, mastcelledempende, øker forbrenning, hjelper mot rosacea og andre hudproblemer  , bedre søvn, hud og immunforsvar, reparer celler, mastcelledempende(hjelper mot allergier), smertestillende med mange flere helsefordeler. 


vi følger nøye med på verdens ledende forsker innenfor anti-aging/healthy aging/sunn aldring, Dr. David Sinclair på Harvard University.

Komponenter i  AEON™:

Nicotinamide DUO™:

 Nicotinamide DUO™ er en proprietær NAD+ forløper utviklet av Perpetua.Life® Biotech basert på en 80/20 blanding av Mono/Riboside (LNR) som har vist seg å øke NAD+ nivået enda høyere enn Riboside alene.

Det er en type B-vitamin som gjør seg om til nad+ i kroppen. Vi får det i oss gjennom kosten, men ikke nok. Vi har ca 50% av nad når vi er 50 år enn når vi var 20 år. NAD reparerer celler.NAD+ er en forbindelse som finnes i hver celle i kroppen din og er involvert i mange kritiske prosesser, inkludert energimetabolisme, DNA-reparasjon og genuttrykk. (22,

NAD+-nivåer avtar med alderen, og denne nedgangen antas å være assosiert med akselerert fysisk nedgang og utbruddet av aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers.(23)

Studier har vist at tilskudd med NAD+-forløpere som NR gjenoppretter NAD+-nivåer og forhindrer aldersrelatert fysisk nedgang .(24)

For eksempel viste en studie i aldrende personer at tilskudd oralt med Nikotinamid Mono forhindret aldersassosierte genetiske endringer og forbedret energimetabolisme, fysisk aktivitet og insulinfølsomhet.(24b)

En studie fra 2019 med 12 menn med en gjennomsnittsalder på 75 viste at tilskudd med opptil 1 gram Nikotinamid daglig i 21 dager økte NAD+-nivåer i skjelettmuskulatur og reduserte nivåer av inflammatoriske proteiner i kroppen.(25)

Fisetin:

Fisetin er en flavonoidforbindelse som regnes som et senoterapeutisk middel, noe som betyr at det kan drepe senescerende celler. Disse cellene har en stor rolle i aldring, kreft, inflammatoriske sykdommer etc.

Fisetin som et kreftmiddel rettet mot vekstsignalveiene (F01).

Fisetin og dets rolle i kroniske sykdommer (F02).

Fisetin: Et bioaktivt fytokjemikalie med potensial for kreftforebygging og farmakoterapi (F03).

Fisetin og Quercetin: lovende flavonoider med kjemopreventivt potensial
(F03).

Gnagerestudier tyder på at det kan redusere antall senescentceller i vev og forlenge levetiden (41).

Fisetin: en diettantioksidant for helsefremmende (F04)

Utforske de molekylære målene for kostholdsflavonoid fisetin i kreft (F05).    


Quercetin:


Quercetin er et plantepigment (flavonoid). Det finnes i mange planter og matvarer, for eksempel rødvin.

Quercetin har antioksidanter og antiinflammatoriske effekter som kan bidra til å redusere betennelse, drepe kreftceller, kontrollere blodsukkeret og bidra til å forhindre hjertesykdom (Q1).

Quercetin i kreftforebygging og terapi (Q2).

Fisetin og Quercetin: lovende flavonoider med kjemopreventivt potensial
(F03).

Quercetin: En funksjonell diettflavonoid med potensielle kjemo-forebyggende egenskaper ved tykktarmskreft (Q3).

En foreløpig undersøkelse som demonstrerer effekten av quercetin på uttrykket av gener relatert til cellesyklusstans, apoptose og xenobiotisk metabolisme i humane CO115 kolon-adenokarsinomceller ved bruk av DNA-mikroarray (Q4).

Quercetin, koffeinsyre og Resveratrol regulerer døgnklokkegener og aldringsrelaterte gener i unge og gamle humane lungefibroblastceller (Q4).   


Resveratrol:

Resveratrol er et polyfenol i druer, bær, peanøtter og rødvin som kan fremme lang levetid ved å aktivere visse gener kalt sirtuins. Det har vist seg å øke levetiden til fruktfluer, gjær og nematoder (42).

Effekter av resveratrol og andre polyfenoler på Sirt1: Relevans for hjernefunksjon under aldring (R4)

Resveratrol, en Nrf2-aktivator, lindrer aldringsrelatert progressiv nyreskade (R3)

Rollen til resveratrol i regulering av cellulære forsvarssystemer mot oksidativt stress (R2).

Effekt av resveratrol og pterostilbene på aldring og lang levetid (R1).

Resveratrol forbedrer oksidativt stress og forhindrer progresjon av periodontitt via aktivering av Sirt1/AMPK og Nrf2/antioksidantforsvarsveiene i en periodontittmodell (R5).

Quercetin, koffeinsyre og Resveratrol regulerer døgnklokkegener og aldringsrelaterte gener i unge og gamle humane lungefibroblastceller (Q4).  

Astragalus:

Astragalus membranaceus er en stressreduserende urt som brukes i tradisjonell kinesisk medisin. Det kan bidra til å bekjempe aldring ved å redusere oksidativt stress, fremme immunfunksjon og forhindre cellulær skade (40).

Astragalus-polysakkarid utøver anti-Parkinson via aktivering av PI3K/AKT/mTOR-veien for å øke cellulært autofaginivå in vitro (A2).

Astragalus membranaceus: En gjennomgang av dens beskyttelse mot betennelse og mage-tarmkreft (A1).

Oppdagelse av potente telomeraseaktivatorer: Utfolder nye terapeutiske og antialdringsperspektiver med astragalus (A3).

Eksperimentelle og kliniske studier av mekanismer for antialdringseffekter av kjemiske forbindelser i Astragalus membranaceus (A4).

Astragalus (en tradisjonell kinesisk medisin) for behandling av kronisk nyresykdom (A5).  


Epigallocatechin Gallate (EGCG):

Epigallocatechin gallate (EGCG) er en velkjent polyfenolforbindelse konsentrert i grønn te. Det gir imponerende helsefordeler, med forskning som støtter bruken av det for å redusere risikoen for visse kreftformer, samt andre helsemessige forhold som hjertesykdom (9, 10, 11).

Blant EGCGs mangfoldige utvalg av potensielle helsefremmende egenskaper er dens evne til å fremme lang levetid og beskytte mot aldersrelatert sykdomsutvikling.

EGCG kan bremse aldring ved å gjenopprette mitokondriell funksjon i celler og virke på veier involvert i aldring, inkludert den AMP-aktiverte proteinkinase-signalveien (AMPK).

Det induserer også autofagi, prosessen der kroppen din fjerner skadet cellemateriale (12).

EGCG-inntak har vært assosiert med redusert risiko for dødelighet av alle årsaker, diabetes, hjerneslag og hjertesykdomsrelatert død. I tillegg har dyrestudier vist at det kan beskytte mot aldring av huden og rynker forårsaket av ultrafiolett (UV) lys (13, 14, 15).  

Trimetylglysin:

TMG har enestående effekter på å kontrollere homocysteinnivåer i blodet. Homocystein øker betydelig rundt midtstadiet av livet, og det er knyttet til utviklingen av hjertesykdom og hjerneslag.

I en brystkreftstudie var det å ha mer TMG i pasientenes dietter knyttet til færre dødsfall fra kreft [kilde].

I en annen studie av mer enn 2800 lungekreftpasienter ble høyt betaininntak funnet å være beskyttende mot lungekreft [kilde].

En studie inkludert 193 pensjonister viste at en økning i TMG var knyttet til forbedringer i responstid, hukommelse og hjernefunksjon. Personer hvis TMG-nivåer økte mest, så også mest forbedring i minnene deres [kilde].

I tillegg blir TMG også utforsket som behandling for andre nevrologiske lidelser som Alzheimers sykdom [kilde].


L-Theanin:

L-theanin er en aminosyre konsentrert i visse teer, inkludert grønn te. Det kan bidra til å beskytte mot mental tilbakegang og har vist seg å forlenge levetiden til rundorm med rundt 5 % (35, 36).

l-Theanine demper leverens aldring ved å hemme avanserte glykeringssluttprodukter hos d-galaktoseinduserte rotter og reversere en ubalanse av oksidativt stress og betennelse (T1).

Beskyttende effekt og mekanisme av Theanine på Lipopolysakkarid-indusert betennelse og akutt leverskade (T2).

L-Theanine forlenger levetiden til voksne Caenorhabditis elegans (T3).

Nevrofarmakologien til L-theanin (N-etyl-L-glutamin): et mulig nevrobeskyttende og kognitivt forbedrende middel (T4).

l-Theanine forhindrer langsiktige affektive og kognitive bivirkninger av ungdom Δ-9-Tetrahydrocannabinol eksponering og blokkerer assosierte molekylære og nevronale abnormiteter i mesokortikolimbisk kretsløp(T5).

Spermidin:

Spermidin har anti-inflammatoriske og anti-antioksidant egenskaper, kan forbedre respirasjon og metabolsk funksjon. Økt inntak av spermidin i kosten antas å redusere risikoen for sykdommer som kreft, metabolske sykdommer, hjertesykdom og nevrodegenerasjon [1].

Det kan i tillegg forbedre hukommelsen og bremse kognitiv nedgang, ettersom autofagi fjerner Alzheimers-forårsakende amyloid-beta-plakk i hjernen og kan dermed brukes til å forhindre hukommelsestap hos eldre mennesker som lider av mild demens [2].